புரட்டாசி 29, 2047 / அட்டோபர் 15, 2016 மாலை 4.30 ஐ.தி.சம்பந்தன் எழுதிய நூலும் அவரின் முத்துவிழா மலரும் அறிமுக விழா