அனைத்துலக 17ஆவது முத்தமிழ் ஆய்வு மாநாடு

சிறப்புப் பயிலரங்குகள்

 

ஆடி 11, 2050 – 27.07.2019

சனி காலை 9.30 முதல் மாலை 5.00 வரை

புத்தகக் கண்காட்சி