image-40397

பிராமணர்கள் அறவுணர்வற்ற பண்பாட்டை உருவாக்கிப் பரப்பினார்கள்!

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 41/69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம்   42/69 வடமொழி ஒரு செம்மொழியா?(2020) (தொடர்ச்சி) மந்திரங்களின் பல்வேறு அறிஞர்கள் மொழிபெயர்ப்புகளையும் அரவிந்தர், சருமா முதலான பலரின் ஆய்வுரைகளையும் எடுத்துக் கூறி வேதங்களில் உள்ள முரண்பாடுகளையும் தெளிவின்மையையும் மனிதநேயமற்ற கூறுகளையும் பேரா.ப.ம.நா.விளக்கியுள்ளார். மனிதநேயமற்றதை எவ்வாறு இலக்கியமாகக் கருத இயலும்? இலக்கிய ...
image-40407

கருத்துக் கதிர் 1/2052: அமைச்சுத்துறைப் பெயரில் தமிழ் வளர்ச்சி சேர்க்கப்பட வேண்டும். 2/2052: இணையப் பயன்பாட்டைச் செம்மையாக்க வேண்டும். 3 /2052: இணைய வழித் தகவல்கள் உடனுக்குடன் மாற்றவோ சேர்க்கவோப்பட வேண்டும். 4/2052 : பேரவைத் துணைத்தலைவர் பதவியை அதிமுகவிற்கு வழங்கலாம்.

கருத்துக் கதிர் 1/2052: அமைச்சுத்துறைப் பெயரில் தமிழ் வளர்ச்சி சேர்க்கப்பட வேண்டும்.   தமிழக அமைச்சரவையில் தொழில் துறை அமைச்சர், தமிழ் ஆட்சிமொழி, தமிழ்பப்பண்பாடு, தொல்லியல் துறை முதலியவற்றைப் பார்க்கிறார். ஆனால் அமைச்சுப் பெயரில் தமிழ் எந்த வகையிலும் இடம் பெற வில்லை. முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதிதான் தமிழ் வளர்ச்சிக்கெனத் தனி அமைச்சுத்துறையைத் தோற்றுவித்தவர். எனினும் அதிகாரமில்லாத் துறையால் ...
image-40394

சமற்கிருதப் பேராசிரியையின் ஆய்வு முடிவு: சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல!

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 40/69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 41 / 69 வடமொழி ஒரு செம்மொழியா?(2020) (தொடர்ச்சி) இரண்டாவது கட்டுரை 95 பக்கங்கள் கொண்டது. சமற்கிருதப் பேராசிரியர் சுகுமாரி(பாட்டார்சார்)எழுதிய சமற்கிருதச் செவ்விலக்கிய வரலாறு(History of Classical Sanskrit Literature. 1993) என்னும் நூற் கருத்தை விளக்குவது. அந்நூல் முன்னுரை, முடிவுரை நீங்கலாக ...
image-40377

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல – பேரா.மருதநாயகத்தின் சிறப்பான ஆய்வுரை

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 39/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 40/ 69  வடமொழி ஒரு செம்மொழியா?(2020) ஏறத்தாழ 650 பக்கங்கள் கொண்ட மிகப்பெரும் ஆராய்ச்சி நூல். எவ்வகைக் காழ்ப்புணர்ச்சியுமின்றி பன்னாட்டு அறிஞர்களின் ஆய்வுரைகள் அடிப்படையில் நடுநிலையுடன் ஆரா்ய்ந்து சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல என்பதை மெய்ப்பித்துள்ளார். “தொன்மை, தாய்மை, தூய்மை பற்றிய தவறான ...
image-40374

இந்திய இறை இலக்கியங்களுக்கு முன்னோடி, தமிழ் இலக்கியங்களே! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 38/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 39/ 69 'பக்தி இயக்கமும் தமிழ்க்கவிதை வளர்ச்சியும்'(2015) (தொடர்ச்சி) தென்னிந்திய நாட்டுப்புறப்பாடல்களைத் தொகுத்தளித்த சாருலசு கோவர்(Charles Gover) சங்கரரின் அத்துவைதத் தத்துவத்தின் மூலங்கள் தமிழ்நாட்டுப்புறப்பாடல்களில் காணக்கிடக்கின்றன; அத்துவைதத் தத்துவத்தின் அடிக்கருத்துகள் திராவிடத் தொல்குடியினருக்கு உரியவை; தமிழ்ப்பாடல்கள் பலவற்றைச் சமற்கிருதத்தில் மொழி ...
image-40371

வட நூல்கள் தமிழ் நூல்களிலிருந்து அளவின்றிக் கடன் பெற்றிருக்கின்றன!- ப. மருதநாயகம்

  (தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 37/ 69  இன் தொடர்ச்சி)  தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 38/ 69  'பக்தி இயக்கமும் தமிழ்க்கவிதை வளர்ச்சியும்(2015)' (தொடர்ச்சி) ‘அப்பர் தேவாரம் : ஒரு காப்பியமாக’ என்பது பத்தாவது கட்டுரை. அப்பருடைய தசாபுராணம், இலிங்கபுராணம் ஆகியவற்றில் காப்பியக்கூறுகளைக்காணலாம் என அறிஞர்கள் கூறியதை வழிமொழிந்து பல செய்திகளைப் பேரா.ப.ம.நா. கூறுகிறார். தசபுராணப் பதிகத்திலுள்ள ...
image-40367

அருத்தசாத்திரம் – ஓர் உண்மைப் பார்வை!, 09.05.2021

தமிழ்க்காப்புக்கழகம் சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல! இணைய அரங்கம் 5 அருத்தசாத்திரம் - ஓர் உண்மைப் பார்வை!,  சித்திரை 26, 2052 / ஞாயிறு / 09.05.2021/காலை 10.00 கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map) வரவேற்புரை: திருவாட்டி அ. துரையரசி தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் உரையாளர்கள்:  முனைவர் பா.தேவகி  முனைவர் வா.நேரு நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு நன்றியுரை : ...
image-40359

இசைக்கலையை ஆரியர் தமிழரிடமிருந்து கற்றனர் -ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 36/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 37/ 69 'பக்தி இயக்கமும் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சியும்'(2015) (தொடர்ச்சி) ஐந்தாவது கட்டுரையாகப் ‘பக்தி இலக்கியமும் பன்னிரு திருமுறையும்’ அமைகிறது. பாகவத புராணத்தில் முதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தெட்டாம் பாடலில் பத்தி இலக்கியம் தமிழ்நாட்டில் தோன்றி இந்தியத் துணைக்கண்டம் முழுவதும் பரவியதாகக் ...
image-40363

கணக்கைப் படிப்போம் எளிதாக! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

- கணக்கைப் படிப்போம் எளிதாக!   ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு திருக்குறள் அடிகள் இரண்டு   இரண்டும் இரண்டும் நான்கு நாலடியார் அடிகள் நான்கு   மூன்றும் மூன்றும் ஆறு ஏலாதிப் பாடற்பொருள் ஆறு   நான்கும் நான்கும் எட்டு வேற்றுமை உருபுகள் எட்டு   ஐந்தும் ஐந்தும் பத்து பாட்டு நூல்கள் பத்து   ஆறும் ஆறும் பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துகள் பன்னிரண்டு   ஏழும் ஏழும் பதினான்கு சைவ சித்தாந்த நூல்கள் பதினான்கு   எட்டும் எட்டும் பதினாறு கல்வி முதலான செல்வங்கள் பதினாறு   ஒன்பதும் ஒன்பதும் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகள் பதினெட்டு   பத்தும் பத்தும் ...
image-40344

உலக நூல்களுக்கு வழிகாட்டி வரும் வள்ளுவம் – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 34/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 35/ 69 ‘மேலை மெய்யியலுக்கு வழிகாட்டிய வள்ளுவம்’(2014) என்னும் இவரது மற்றொரு நூல்(2014) பிற நாட்டு அறிஞர்களுடன் ஒப்பிட்டுத் திருவள்ளுவரின் பெருமைகளை வெளிக்கொணரும் இலக்கியமாகும். மேலைநாட்டு நூல்களுடன் திருக்குறளை ஒப்பிட்டு நூல்கள் வந்துள்ளன. ஆனால் ஒப்புமை மட்டுமல்ல அந்நூல்களில் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் ...
image-40352

முதல்வர் மு.க.தாலின், புதிய உறுப்பினர்கள், வாக்காளர்களுக்குப் பாராட்டுகள்!- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

முதல்வர் மு.க.தாலின், புதிய உறுப்பினர்கள், வாக்காளர்களுக்குப் பாராட்டுகள்!   தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்துஎண்ணிச் செய்வார்க்கு அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல் (திருவள்ளுவர், திருக்குறள் 462) திருவள்ளுவர் திருவாய்மொழிக்கிணங்க தேர்தல் வழிமுறைகளை நன்கு தெரிந்த கூட்டத்தோடு ஆராய்ந்து, பலவகையாலும் தாமும் எண்ணி அருவினை ஆற்றி வெற்றியை அறுவடை செய்துள்ளார் தி.மு.க.தலைவர் மு.க.தாலின். தேர்தல் கணிப்புகள் பொய் எனக் கூறி தி.மு.க. வெல்லாது என்றவர்களுக்கு வலுத்த அடியைக் ...
image-40342

சமற்கிருத நூல்கள் இழிகாமத்தையே இயம்புகின்றன! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 33/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 34/ 69 பிறமொழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம்(2014) (தொடர்ச்சி) சமற்கிருதப் பேராசிரியர் திருஞானசம்பந்தன் குறுந்தொகைக்கும் சத்தசாயி தொகுதிக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளைப் பட்டியலிட்டுத் தருவதைப் பேரா.ப.மருதநாயகம் எடுத்துரைக்கிறார். குறிப்பால் பொருளுணர்த்தும் உள்ளுறை உவமம் போன்ற உத்திகள் சமற்கிருதத்திற்குச் சென்றன என்றும் அவற்றைத் ...
image-40339

கெளடிலியர்தான் திருவள்ளுவருக்குக் கடன்பட்டிருக்கிறார்! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 32/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 33/ 69 பிறமொழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம்(2014) (தொடர்ச்சி)  அருத்தசாத்திரம் எனப்படும் கெளடலியத்தின் ஆசிரியருக்குத் திருவள்ளுவர் கடன்பட்டிருப்பதாகச் சிலர் தப்பும் தவறுமாக எழுதி வருகின்றனர். கெளடிலியர்தான் திருவள்ளுவருக்குக் கடன்பட்டிருக்கிறார் என்பதை மேலை அறிஞர்களின் கருத்துகளைக் கொண்டு சிறப்பாக நிறுவியுள்ளார் பேரா.ப.மருதநாயகம்.  விண்டர் விட்டுசன், ...
image-40333

சமற்கிருத நூல்களின் மூலம் தமிழே! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 31/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 32/ 69   பிறமொழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம்(2014) (தொடர்ச்சி)  சமற்கிருதத்தில் பயின்று வந்த சில குறிப்பிடத்தக்க இலக்கியக் கூறுகள் அம் மொழி மரபிற்குரியன அல்ல; சமற்கிருத இலக்கியங்களில் காணப்பெறும் பல ‘கவி சமயங்கள்’ சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை என ஏராளமான ...
image-40330

சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு! சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு! சங்கத் தமிழே சாய்ந்தாடு! செந்தமிழ்ப் பாவே சாய்ந்தாடு! கலைவளர் தமிழே சாய்ந்தாடு! ஏழிசைத்தமிழே சாய்ந்தாடு! குன்றாத் தமிழே சாய்ந்தாடு!   சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு சீர்மிகு தமிழே சாய்ந்தாடு! தூய தமிழே சாய்ந்தாடு! தெய்வத் தமிழே சாய்ந்தாடு! மூவாத் தமிழே சாய்ந்தாடு! மேன்மைத் தமிழே சாய்ந்தாடு!   சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு சங்கத் தமிழே சாய்ந்தாடு! இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
image-40319

மருதநாயகம் பார்வையில் பிறமொழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 30/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 31/ 69   பிறமொழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம்(2014) விவிலிய இலக்கியத்தில் அக இலக்கிய மரபு, 2. ஒப்புரவறிதல்: வள்ளுவரும் செனகாவும், 3. பாசனின் நாடகங்களும் பழந்தமிழ்ப் பனுவல்களும், 4. சான்றோர் கவிதையும் காளிதாசனும், 5. காளிதாசனின் படைப்புகளில் சிலம்பின் ஒலி, ...
image-40323

எண்களை நன்றாகக் கற்றிடுவோம்!- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

எண்களை நன்றாகக் கற்றிடுவோம்!   ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு யாவர்க்கும் கண்கள் இரண்டு   ஒன்றும் இரண்டும்  மூன்று இயல் இசை நாடகம் மூன்று   ஒன்றும் மூன்றும் நான்கு விலங்கின் கால்கள் நான்கு   ஒன்றும் நான்கும் ஐந்து கையில் விரல்கள் ஐந்து   ஒன்றும் ஐந்தும் ஆறு மனிதர்க்கு அறிவு ஆறு   ஒன்றும் ஆறும் ஏழு கிழமைகள் மொத்தம் ஏழு   ஒன்றும் ஏழும் எட்டு தொகை நூல்கள் எட்டு   ஒன்றும் எட்டும் ஒன்பது உயர்மணி வகைகள் ஒன்பது   ஒன்றும் ஒன்பதும் பத்து இருகால் விரல்கள் பத்து   எண்களை ...
image-40307

மருதநாயகத்தின் தொல்காப்பியப் பார்வை

 (தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 29/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 30/ 69         பேரா.ப.மருதநாயகம் தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகாரத்தை மட்டும் தனி நூலாக ஆய்வுக்குறிப்புகளுடன் வெளியிட்டுள்ளார். தொல்காப்பியம்: முதல் முழு மொழிநூல்’ என்னும் நூலையும் படைத்துள்ளார். இவ்விரண்டு பற்றிய சுருக்கஅறிமுகமே இப்பகுதி. தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் (2019) தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் குறித்த ...
image-40314

மழலைப்பள்ளி செல்லுவோம்! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

மழலைப்பள்ளி செல்லுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! மழலைப்பள்ளி செல்லுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! பாட்டு படிக்கச் செல்லுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! கதை கேட்கச் செல்லுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! பறவைகள் பெயர்கள் கேட்டிடுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! விலங்குகள் பெயர்கள் தெரிந்திடுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! அகர வரிசை அறிந்திடுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்திடுவோம்!   செல்லுவோம்! செல்லுவோம்! மழலைப்பள்ளி செல்லுவோம்! மனம்மகிழ்ந்து திரும்புவோம்! மற்றவர்க்குச் சொல்லுவோம்!    - இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
image-40303

மருதநாயகம் பார்வையில் திறனாய்வாளர்களாக உரையாசிரியர்கள்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 28/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 29/ 69  ‘திறனாய்வாளராக உரையாசிரியர்கள்’(2020): இலக்கிய இலக்கணப் புலவர்கள் மட்டுமல்லர். இளம்பூரணர், பேராசிரியர், நச்சினார்க்கினியர், சேனாவரையர் முதலானவர்களும் தமிழ்மொழி, இலக்கண, இலக்கிய, பண்பாட்டு வரலாற்றில் சிறப்பிடம் பெறத்தக்கவர்கள் என்பதை இந்நூலில் விளக்கியுள்ளார்.             “அன்னார் இலக்கியக் கல்வி மட்டுமின்றிப் பிற பலதுறையறிவும் ...
image-40299

புதிய அரசு செய்ய வேண்டியன!- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

புதிய அரசு செய்ய வேண்டியன! சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்ற மாநிலங்களில் இன்றைய சூழல் மாறாமலிருந்தால்  மே 2 இல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து ஆட்சி அமைக்கப் போகிறவர்கள் யார் எனத் தெரிந்து விடும். தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் புதிய அரசு அமைந்து விடும். அ.தி.மு.க.வே மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தாலும் அது புதிய அரசுதான். எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அரசியல் நோக்கர்கள், ஊடகத்தினர் ...
image-40291

உலக மொழிகளில் தூய்மை இயக்கங்கள் – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 27/ 69 இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 28/ 69   உலக மொழிகளில் தூய்மை இயக்கங்கள்(2018) தமிழ்த்தூய்மையைப் பேண வேண்டும் என்று தனித்தமிழ் இயக்கத்தினர் வலியுறுத்துகையில் அதற்கு எதிராகக் கூறித் தமிழைச் சிதைக்க விரும்புவோர் நம் நாட்டில் உள்ளனர். மொழிக்கலப்பே மொழி வளர்ச்சி எனக் கூறுவோர் பிற நாட்டு ...
image-40287

தொல்தமிழ்நாட்டுப் பண்பாட்டின் தனித்துவச் சிறப்புகள்- ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம்  26/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 27/ 69 தமிழ்ப்பண்பாட்டின் மாட்சிமை (The Glory that was Tamil Culture(2018) 18 அதிகாரங்கள் உடையது இந்நூல். தொல்தமிழ்நாட்டுப் பண்பாட்டின் தனித்துவச் சிறப்புகளை  மேனாட்டார் கருத்துகள் வழி விளக்கியுள்ளார். புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரணர் பாடல், திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, ...
image-40282

சமற்கிருத வாணர்களின் பொய்யுரைகளுக்கு மறுப்புரைகள் – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 25/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 26/ 69 கபிலர் முதல் கலைஞர் வரை: தமிழ் உள்ளம்(2010) மனுநூல் அறவுணர்வு சற்றுமில்லாத பண்பாடற்ற பகுத்தறிவிற்கு ஒவ்வாதவிதிகளையெல்லாம் அடுக்கிக் கொண்டே செல்லும். தமிழ் இலக்கியங்கள் அறவுணர்வு சார்ந்த பண்பாட்டுப் பகுத்தறிவுக் களஞ்சியமாக உள்ளன என்பதைக் கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டு மூலம் விளக்குகிறார். ...
image-40278

நடுநிலையற்ற சமற்கிருத விற்பன்னர்கள்- ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 24/ 69  இன் தொடர்ச்சி)   தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 25 / 69 வள்ளலார் முதல் சிற்பி வரை(2008): (தொடர்ச்சி) பதினைந்தாவதாகப் புறநானூறு வரலாற்றுப்புதினமா என வினா எழுப்புகிறார். நடுநிலையற்ற சமற்கிருத விற்பன்னர்களும் தமிழ் உட்பகைவர்களும் தமிழ் இலக்கியங்களைப்பார்த்து உருவாக்கப்பட்ட சமற்கிருத இலக்கியங்களை முன்னதாகக் காட்டுவதற்காகச் சங்க இலக்கியக் காலங்களைப் பின்னுக்குத் ...
image-40256

பாரிமகளிர் இரங்கற்பாவும் வீரயுக இலக்கியமும் – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 23/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 24 / 69 வள்ளலார் முதல் சிற்பி வரை(2008): (தொடர்ச்சி)  பதின்மூன்றாவது கட்டுரை பாரியின் இரங்கபாக்கள் குறித்த ஆய்வை மேற்கொள்கிறது. புறநானூற்றில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கையறுநிலைப் பாடல்கள் இருப்பினும் பாரிக்கான பாடல்களே மிகுதி; இவற்றுள் ஒன்றைத் தவிர ஏனையவை கபிலரால் பாடப்பெற்றவை. வேர்துசுவொர்த்து ...
image-40253

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழ்ப் பெண்ணியக்கவிஞர்கள்! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 22/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 23/ 69 வள்ளலார் முதல் சிற்பி வரை(2008): (தொடர்ச்சி) மேனாட்டார் பெண்ணியம்பற்றிய சிந்தனை கொள்வதற்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பெண்ணியக்கவிஞர்கள் தமிழகத்தில் இருந்த சிற்பபு நிலையை இவ்வாறெல்லாம் இக்கட்டுரையில் பேரா.ப.ம.நா. விளக்கியுள்ளார்.   ஒன்பதாவதாகக் கட்டவிழ்ப்புத்திறனாய்வு விளக்கம் பெறுகிறது.. தெரிடா(Jacques Derrida) கட்டவிழ்ப்புத் ...
image-40251

சமற்கிருத இலக்கியங்களில் உள்ள தமிழ் இலக்கியங்களின் ஏற்பும் தாக்கமும்-ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 21/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 22/ 69 வள்ளலார் முதல் சிற்பி வரை(2008): (தொடர்ச்சி)   அடுத்து வரும் ஆறாவது கட்டுரையில் சமற்கிருத இலக்கியங்களில் உள்ள தமிழ் இலக்கியங்களின் ஏற்பும் தாக்கமும் உள்ளமையைச் சிறப்பாக விளக்குகிறார். சங்க இலக்கியங்களின் செல்வாக்குக் காளிதாசனின் காவியங்களில் இருப்பதை மேலை இலக்கிய ...
image-40262

என்னூல் திறனரங்கம் 1 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

சித்திரை 12, 2052 / ஞாயிறு / 25.04.2021 காலை 10.00 இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் நூல்கள் குறித்த இணைய வழித் திறனாய்வரங்கம் கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 * கடவுக்குறி / Passcode: 12345 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :  https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map) வரவேற்புரை: முனைவர் ஆதிரை முல்லை தலைமை: மொழிபெயர்ப்பு அறிஞர்  முனைவர் பாலசுப்பிரமணியன் ஆய்வுரைஞர்கள்: புலவர்மணி முது முனைவர் இரா.இளங்குமரன் நாவரசு  முனைவர் ஒளவை நடராசன் முனைவர் ...
image-40247

பாரதி, கீதையை உயர்த்திக் கூறும் அவலம்- ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 20/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 21/ 69 வள்ளலார் முதல் சிற்பி வரை(2008): (தொடர்ச்சி) ‘முதல் நாவல்களில் மொழி அ்ரசியல் : பிரதாப முதலியார் சரித்திரமும் இந்துலேகாவும்’ என்னும் கட்டுரை அவ்விரண்டு புதினங்களையும் அவை ஆங்கிலம், சமற்கிருதம், தாய்மொழி ஆகியவற்றை அணுகும் முறைகளைக் கொண்டு ஒப்பிடுகிறது. வேதநாயகர் ...
image-40232

பாவாணரின் ஆய்வு முடிவுகள் மெய்யாகி வருகின்றன! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 19/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 20/ 69   தேவநேயப் பாவாணர்: சொல்லாய்வும் சொல்லாடலும் (2017) தமிழின் தொன்மை, தனித்தன்மை, மூல மொழியாகும் தாய்மை, பிற மொழிகள் கடன்பெற்ற சொல்வளம் முதலியவற்றை பாவாணர் வாழ்ந்த காலத்துப் புறப்பகைவர்களும் அகப்பகைவர்களும் எள்ளி நகையாடினர். ஆனால், இன்றைக்கு உலக அறிஞர்கள் ...
image-40229

கவிதையைச் செதுக்கும் கவிஞர் சிற்பி – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 18/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 19/ 69 சிற்பி குறித்த தனி ஆங்கில நூலொன்றும் வள்ளலார் முதல் சிற்பி வரை என்னும் மற்றொரு நூலும் இங்கே பார்க்கப்படுகிறது. சிற்பியாகக் கவிஞர்: சிற்பி (Sirpi: Poet as Sculptor (2006)) தமிழ்க்கவிதை புனைவு முயற்சியில் அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக ...
image-40239

நகைச்சுவையில் மகிழ்வதற்காக நடிகர் விவேக்கை எமனுலகு அழைத்துக் கொண்டதோ? -இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

நகைச்சுவையில் மகிழ்வதற்காக நடிகர் விவேக்கை எமனுலகு அழைத்துக் கொண்டதோ?  விவேகானந்தன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில் பட்டியில்  கார்த்திகை 04, 1992 / 19.11.1961 19 அன்று பிறந்தார். அவருக்கு அருள்செல்வி என்ற மனைவியும், 3 குழந்தைகளும் உள்ளனர். 2009ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின் தாமரைத்திரு(பத்ம சிரீ) விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. நாட்டிற்கு நல்ல கருத்துக்கள் வழங்கியதைப் பாராட்டி ...
image-40213

பெளத்தவழியில் திருக்குறளை நோக்கியவர் அயோத்திதாசர்- ப. மருத நாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 17/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 18/ 69 வட நூலார் மதமென்றும் வேதநெறியென்றும் மனு நூலென்றும் தமது உரையில் பரிமேலழகர் ஆங்காங்கே சுட்டி அவற்றின் அடிப்படையில் வள்ளுவர் தம் கருத்துக்களைச் சொல்வது போன்ற தோற்றத்தை உண்டாக்குவார். அயோத்திதாசர் தமது உரையில் இவற்றை முற்றும் களைந்து புத்த, ...
image-40209

திருவள்ளுவர்பற்றிய கட்டுக்கதைகளைப் போக்கியவர் அயோத்திதாசர் – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 16/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 17/ 69 மனுவும் கீதையும் பொதுவான அறநூல்கள் அல்ல; ஒரு குலத்துக்கொரு நீதி கூறும் நெறியற்ற நூல்கள்;பெண்களை இழிவு படுத்தும் நூல்கள்; மக்களைப் பிறப்பிலேயே உயர்ந்தோராகவும் தாழ்ந்தோராகவும் வகைப்படுத்தும் இழிந்த நூல்கள்; மிக உயர்ந்த நூல்களாகப் பொய்யுரைகள் கொண்டு புனைந்துரைக்கப்பட்ட ...
image-40206

தமிழ்க்குமுகாயத்திற்கு வழிகாட்டி அயோத்திதாசர் – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 15/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 16/ 69   அயோத்திதாசரின் சொல்லாடல் (2006): ஒரு பூர்வ பௌத்தனின் சாட்சியம்: அயோத்திதாசரின் சொல்லாடல் (2006) என்பதே நூலின் முழுத் தலைப்பு. அயோத்திதாசர் குறித்துப் பேரா.ப.ம.நா. பின்வருமாறு கூறுகிறார்: “அவர் காலத்து மேட்டுக்குடி அறிஞர்கள் பலரும் தமிழ்க் குமுகாயத்தில் பலநூறு ஆண்டுகளாக ஒடுக்கப்பட்டு உரிமைகள் ...
image-40197

அறக்கருத்துகள் கூறும் தமிழ்க்கவிதைகளும் அறமல்லன கூறும் சமற்கிருத நூல்களும் – பேரா.ப.மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 13/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 14/ 69 மரபுக்கதை, வனதேவதைக்கதை, நாட்டார் கதை ஆகியவற்றிலிருந்து தொன்மம் வேறுபட்டது என்பதை நான்காம் கட்டுரையில் விளக்குகிறார். தொன்மங்களிலிருந்து அரிய உவமைகளைப்பெறுவது புறநானூற்றுக் கவிஞர்களுக்குக் கைவந்த கலை என்பதையும் விளக்குகிறார். இவற்றை யெல்லாம் வெளிப்படுத்தும் பல பாடல்களை நமக்கு விளக்குகிறார். ...
image-40190

மருத நாயகம் காணும் புறநானூற்றுப் புதுப் பார்வைகள்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 12/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 13/ 69   புதுப் பார்வைகளில் புறநானூறு(2004)   நம் நாட்டில் சிலர் புறநானூற்றுக்குப் புதுப்புது விளக்கங்கள் தருவதாகக் கூறிக்கொண்டு அதன் சிறப்பை இழித்து வருகின்றனர். அதே நேரம் மேனாட்டார் புறநானூற்றின் பெருமையைக் கூறி வருகின்றனர். நாமும் உலக இலக்கிய வரிசையில் புறநானூறு முதலான ...
image-40187

தமிழ் நூல்களைச் சிதைத்துக் கெடுத்த பிராமணர்கள்-பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 11/ 69  இன் தொடர்ச்சி)   சங்கச்சான்றோர் முதல் சிற்பி வரை(2003) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 12/ 69 காலங்கள் தோறுமான தமிழ்ச்சான்றோர்கள் சிலரின் இலக்கியச் செழுமையை விளக்குகிறார். இத் தொகுதியில் மொத்தம் பதினெட்டுக் கட்டுரைகள் உள்ளன. மார்த்தின் செய்மர் சுமித்து என்னும் அறிஞர் A guide to Twentieth ...
image-40157

மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதையைக் காணும் பேரா.ப.மருதநாயகம் (ஒஓ)

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 10/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 11/ 69   முப்பதாவது கட்டுரை இடைப்பனுவல் தன்மை. “அமைப்பியல், பின்னை அமைப்பியல் திறனாய்வில் கையாளப்படும் தொடர்களில் இடைப்பனுவல் தன்மை(Intertextuality) குறிப்பிடத்தக்க இடம் பெற்றுள்ளதை இக்கட்டுரையில் விளக்குகிறார். ஓர் இலக்கியம் பிற இலக்கியங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட சொற்களாலும் தொடர்களாலும் கட்டப்பெற்ற ஓர் அமைப்பு; அதில் ...
image-40154

மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதையைக் காணும் பேரா.ப.மருதநாயகம்(ஐ)

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 9/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 10/ 69   இருபத்தாறாம் கட்டுரை வாசிப்போன் - அனுபவத் திறனாய்வு. இத்தலைப்பில் தமிழ் வாசிப்புகளை ஆராயும் பேரா.ப.ம.நா. பின் வரும் குறிப்பிடத்தக்க கருத்துகளை நமக்கு அளிக்கிறார்.  ஒரு நூல் அதனை வாசிப்போரிடம் எத்தகைய மன உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது? படிப்போர் யாவரும் பெறும் துய்ப்பு ...
image-40172

போற்றுவதற்குரிய நூலல்ல கீதை, 11.04.2021

  பங்குனி 29, 2052 / ஞாயிறு / 11.04.2021/காலை 10.00 கூட்ட எண்: 864 136 8094 புகு எண்: 12345 தமிழ்க்காப்புக்கழகம் சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல! இணைய அரங்கம் 4 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map) உட் பொருள் : போற்றுதற்குரிய நூலல்ல பகவத்து கீதை! வரவேற்புரை: கவிஞர் வேல் சுப்பராசு தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் உரையாளர்கள்:  எழுத்தாளர் அறிவுக்கரசு  வழக்குரைஞர் ஆ.வீரமர்த்தினி ஒருங்கிணைப்பு, நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு நன்றியுரை:  கவிஞர் ஆற்காடு க.குமரன் அன்புடன் தமிழ்க்காப்புக்கழகம்
image-40151

மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதையைக் காணும் பேரா.ப.மருதநாயகம் (எஏ)

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 8/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 9/ 69 இருபத்திரண்டாம் கட்டுரையில் மூல ஆய்வு குறித்து விளக்குகிறார். மூல ஆய்வு குறித்துப் பின்வருமாறு பேரா.ப.ம.நா. விளக்குகிறார். ஓர் இலக்கியத்தின் மூலங்களை அடையாளங்கண்டு அவை இலக்கியத்தில் எவ்வாறு மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றன என்பதைத் தெளிவுபடுத்தும் ஆய்வு மூல ஆய்வு(Source Study) என்று கருதப்படுகின்றது. ...
image-40127

மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதையைக் காணும் பேரா.ப.மருதநாயகம்(உஊ) – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 7/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 8/ 69   பாரதியின் புதுமைப்பெண் குறித்துப் பதினேழாவது கட்டுரையை அளித்துள்ளார். நாட்டு விடுதலையில் வேட்கை கொண்டிருந்து பாரதியார் பெண்ணுரிமை பேசுவதிலும் பெருமகிழ்வு கொண்டிருந்தார் என்பதை இக்கட்டுரையில் விளக்குகிறார். பெண்களைப் பழித்தும் தூற்றியும் அவர்களுக்குக் கல்வியும் பிற நலன்களும் நல்காது அடிமைப்படுத்திக் குழந்தை ...
image-40124

மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதையைக் காணும் பேரா.ப.மருதநாயகம் (இஈ) – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 6/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 7/ 69   தொன்மமும் தொன்மத் திறனாய்வும் என்பது ஒன்பதாவது கட்டுரை. முன்னாள் கிரேக்க மெய்யியல் சிந்தனையாளர்கள், ஏரணம்(தருக்கம்), பகுத்தறிவு  ஆகிய அடிப்படையில் தொன்மத்தைப் புறக்கணித்தனர் என்கிறார். தொன்மத்திற்கு எதிரான, ஆதரவான தொன்மத் திறனாய்வாளர்கள் கருத்துகளை விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார். சம்பந்தர் தேவாரத்தில் தொன்மம் ...
image-40161

யாவரும் வாக்களிப்பீர்! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

யாவரும் வாக்களிப்பீர்!  தேர்தல் நாள்: பங்குனி 24, 2052  /  ஏப்பிரல் 06, 2021 மக்களாட்சியில் நமக்கு வழங்கப்பட்ட சிறந்த ஆயுதம் வாக்குரிமை. இனி, ஐந்தாண்டுகளுக்கு நம்மை ஆள்வதற்குரிய சட்ட மன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நம் வாக்குரிமையை ஆராய்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும். ஒருமுறை தவறு செய்தால் இந்த ஐந்தாண்டு மட்டுமல்ல, அதன் பாதிப்பு தொடர் ஆண்டுகளிலும் நமக்கு ஊறு ...
image-40121

மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதையைக் காணும் பேரா.ப.மருதநாயகம் (அஆ) – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 5/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 6/ 69   மேலை நோக்கில் தமிழ்க்கவிதை(2001) முன்னுரை, 31 கட்டுரைகள், முடிவுரை ஆகியவை உள்ளன. மேலை ‘இலக்கியத்திறனாய்வு: விளக்கமும் வரையறையும்’ என்பது முதல் கட்டுரை. திறனாய்வின் வகைகள் தொடர்பான அறிஞர்களின் கருத்துகள், திறனாய்வைக் கண்டிக்கும் அறிஞர்களின் கருத்துகள் எனப் பலவற்றையும் இதில் உரைக்கிறார். தமிழில் ...
image-40118

பின்னைக் குடியேற்றச் சூழல் இலக்கியங்களும் திறனாய்வாளர் தெ.பொ.மீ.யும் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 4/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 5/ 69 பேரா.ப.ம.நா.வின் இரு நூல்கள் குறித்து இங்கே காண்கிறோம். (பின்னைக் குடியேற்றச் சூழலில் இந்திய, கனடா நாட்டு இலக்கியங்கள்) - Decolonisation and After : Studies in Indian and Canadian Writings(Creative Books, New Delhi,1999) இந்நூலில் பதினாறு ...
image-40115

பேரா.ப.மருதநாயகத்தின் ஒப்பிலக்கியப் பார்வைகள் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 3/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 4/ 69   ஏழு கடல்களுக்கிடையே:  ஒப்பிலக்கியக்கட்டுரைகள் (Across Seven seas: Essays in Comparative Literature)(B.R.Publishing Corporation, Delhi, 1994): இந்நூலில் 15 ஒப்பிலக்கியக் கட்டுரைகள் உள்ளன. தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் கூறும் கவிதையியலை மேலைக் கவிதையியலுடன் ஒப்பிட்டு அதனினும் தொலகாப்பியப் பொருளதிகாரம் ...
image-40136

கீதைப் பொழிவு 11.04.21இற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

கீதைப் பொழிவு 11.04.21இற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. அன்புடையீர்,வணக்கம்.பங்குனி 22, 2052 / ஏப்பிரல் 04, 2021 அன்று நடைபெற இருந்த கீதைப் பொழிவு மருத்துவக் காரணங்களால் என்னால் பங்கேற்க இயலாமையால், அடுத்த வாரத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.இந்நிகழ்வு பங்குனி 29, 2052 / ஏப்பிரல் 11, 2021 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்.கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 ...
image-40109

தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி மருதநாயகம் 3/ 69: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தலைசிறந்த ஒப்பிலக்கிய அறிஞர் மருதநாயகம்   (தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 2/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 3/ 69   பேராசிரியர் முனைவர் ப. மருதநாயகம், தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி எனப் போற்றப்படுபவர். இவரது ஒரு நூலைப் படித்தாலும்  இவரது ஒப்பிலா ஆய்வுச்சிறப்பைப் புரிந்து கொள்ள இயலும். இவரது வற்றாப் புலமை வளம் நூல்களின் வாயிலாகவும் ...
image-40107

தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி மருதநாயகம் 2/ 69: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 1/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம்  2/ 69   மைசூர் இந்திய மொழிகள் நிறுவனத்தில் தமிழ்ச்செம்மொழி மையம் தொடங்கிய பொழுது(2006) புதுவை நிறுவனத்தின் இயக்குநராக இருந்துகொண்டே பணியாற்றும் வண்ணம் ஆய்வுத்தகைஞர் பணி வழங்கப்பட்டது. இப்பணியைச் சிறப்பாகச்செய்ய வேண்டுமென்பதற்காகப் புதுவைப்பணியிலிருந்து விடுபட்டு 03.04.2006 இல் மைசூர் நிறுவனத்திலேயே ...
image-40129

போற்றுதற்குரிய நூலல்ல பகவத்து கீதை! – சமற்கிருத அரங்கம் 4 : 04.04.2021

பங்குனி 22, 2052 ஞாயிறு 04.04.2021 காலை 10.00 தமிழ்க்காப்புக்கழகம்  சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல!  : இணைய அரங்கம் 4 உட் பொருள் : போற்றுதற்குரிய நூலல்ல பகவத்து கீதை!  கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094  புகு எண் / Passcode: 12345 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map) வரவேற்புரை: கவிஞர் வேல் சுப்பராசு தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் உரையாளர்கள்:  எழுத்தாளர் ...
image-40102

தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி மருதநாயகம் 1/ 69: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 1/ 69   தமிழ்ப்பேராசிரியர், ஆங்கிலப் பேராசிரியர், கல்வியாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர், நூலாசிரியர், திறனாய்வாளர், ஆய்வாளர், மொழியியலறிஞர், ஒப்பிலக்கிய அறிஞர், திருக்குறளறிஞர், சங்க இலக்கிய அறிஞர், பன்னாட்டு இலக்கிய அறிஞர், தமிழின் செம்மொழி அறிந்தேற்பிற்குப் பின்புலமாக இருந்தவர், செம்மொழி இலக்கியச் சொற்பொழிவாளர், செம்மொழிச் செம்மல் எனப் போற்றப்படும் பன்முகச்சிறப்பாளர் பேரா.முனைவர் ப.மருதநாயகம் நானிலம் போற்றும் ...
image-40084

அறநூலல்ல மனுநூல் – சமற்கிருத அரங்கம் 3 : 21.03.2021

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்  நாள் : பங்குனி 08, 2052 ஞாயிறு 21.03.2021 காலை 10.00  சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல  : இணைய அரங்கம் 3 உட் பொருள் : அறநூலல்ல மனுநூல் !  கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 கடவுக்குறி / Passcode: 12345 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map) வரவேற்புரை: கவிஞர் தமிழ் மகிழ்நன் தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் உரையாளர்கள்:   முனைவர் மா.பூங்குன்றன் முனைவர் ஆதிரை முல்லை ஒருங்கிணைப்பு, முடிப்புரை:  தோழர் தியாகு நன்றியுரை:  கவிஞர் வேல் ...
image-40081

‘இயற்கை’ சனநாதன் இயற்கை எய்தினார்!

தமிழ் ஆர்வலர் இயக்குநர் எசு.பி.சனநாதன் இயற்கை எய்தினார்! தமிழ் ஆர்வலரான இயக்குநர், பட ஆக்குநர், உரையாடல் எழுத்தாளர் எசு.பி.சனநாதன் இன்று(14.03.2021) இயற்கை எய்தினார். மக்கள் மனங்களைப் படம் பிடித்துத் தம் படப்பிடிப்புகளை அமைத்துக் கொண்டவர்; தம் முதல் திரைப்படமான ‘இயற்கை’(2003) என்பதற்காகத் தேசிய விருது பெற்றவர்; ஈ(2006), பேராண்மை(2009), புறம்போக்கு என்கிற பொதுவுடைமை(2015),  இலாபம்(2021) ஆகிய படங்களுக்கு ...
image-40078

சமற்கிருத அதிகார எதிர்ப்புக் கருத்தரங்கு, 14.03.2021

பங்குனி 01, 2052 ஞாயிறு 14.03.2021 மாலை 5.00 பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பிறந்தநாள் பொழிவு சமற்கிருத அதிகார எதிர்ப்புக் கருத்தரங்கு இடம்: பாவலரேறு தமிழ்க்களம், மேடவாக்கம் தலைமை: முனைவர் மா.பூங்குன்றன் முன்னிலையுரை: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் முனைவர் கி.குணத்தொகை தோழர் தெள்ளியன் சிறப்புரை: சொல்லாய்வறிஞர் அருளியார் நன்றி: தம்பி மண்டேலா அன்புடன் பாவலரேறு தமிழ்க்களம் தமிழக மக்கள் முன்னணி
image-40061

சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல!: இணைய அரங்கம் 2: 07.03.2021

தமிழ்க்காப்புக்கழகம் சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல!  இணைய அரங்கம் 2: 07.03.2021  நாள் மாசி 23, 2052 ஞாயிறு  07.03.2021 காலை 10.00  சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல  : இணைய அரங்கம் 2  கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 கடவுக்குறி / Passcode: 12345 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map) வரவேற்புரை: கவிஞர் தமிழ்க்காதலன் தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் உரையாளர்கள்: முனைவர் ப.மருதநாயகம் முனைவர் கி.குணத்தொகை வினா ...
image-40038

காதலர் நாள் கொண்டாடுவோம்!- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

காதலர் நாள் கொண்டாடுவோம்!   காதலர் நாள் கொண்டாடுவோம் - தாய்மொழிக் காதலர் நாள் கொண்டாடுவோம்!   கள்ளக்காதலர்களை எதிர்ப்போம் - அயல்மொழியைக் காதலிக்கும் கள்ளக்காதலர்களை எதிர்ப்போம்!   அன்புகாட்டலாம் யார்மீதும் - உண்மைக் காதல் துணைமீது மட்டுமே!   காதலனோ காதலியோ இருக்கையில் பிறரிடம் காட்டும் காதல் காதலல்ல!   தலைவியோ தலைவேனா இருக்கையில் வேறுதுணை தேடுவது கள்ளக்காதலே!   தாய்மொழியை விலக்கிப் பிறமொழியைக் காதலித்தால் அது கள்ளக்காதலே! கள்ளக்காதல்களை ஒழிப்போம்! நல்ல காதல்களைப் போற்றுவோம்!   இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்  
image-40034

தேசியமொழிகள் பாதுகாப்பு: மு.பொன்னவைக்கோ

தமிழ்க்காப்புக் கழகம்: தேசியமொழிகள் பாதுகாப்புப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கக் கருத்துரை  எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. சமற்கிருதம், இந்தி ஆகிய மொழிகளின் பன்முகத் திணிப்புகளால் இந்தியத் துணைக் கண்டத்திலுள்ள தமிழ் முதலிய தேசிய மொழிகள் அழிவுப்பாதைக்குத் தள்ளப்படுகின்றன என்பதை நினைக்கையிலே நெஞ்சு பதைகின்றது, அதைச்சொல்ல வாய் துடிக்கின்றது. இந்த நிலையில்தான் நான் பேசத்தொடங்குகின்றேன். தமிழ்க்காப்புக் கழகத்ததின் ...
image-40016

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல: உரையரங்க இணைப்பு விவரம்,14.02.2021

தமிழே விழி! தமிழா விழி! தமிழ்க்காப்புக்கழகம் சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல இணைய உரையரங்கம் நாள் : மாசி 02, 2052 / 14.02.2021 ஞாயிறு காலை 10.00 அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 கடவுக்குறி / Passcode: 12345   வரவேற்புரை: கவிஞர் வேல் சுப்பராசு தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் உரையாளர்கள்: முனைவர் ப.மருதநாயகம் தமிழ்க்களப்போராளி பொழிலன் வினா விடை அரங்கம் ஒருங்கிணைப்பு, முடிப்புரை:     ...
image-40010

வேண்டா! வேண்டா! வேண்டா! – இளவல்

வேண்டா! வேண்டா! வேண்டா!   அறிவிலாரிடம் விளக்கி நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டா அன்பிலாரிடம் அன்பு காட் டி வெல்லத் துடிக்க வேண்டா ஆய்ந்து கண்ட முடிவைச் சொல்லக் கலங்கிட வேண்டா இனிய முறையில் எழுத அறியாரிடம் இயம்பிட வேண்டா இல்லை பண்பெனக் கொண்டோரை எதிர்கொள்ள வேண்டா ஈட்டியைச் சொல்லாகக் கொள்வோரை அணைக்க வேண்டா உண்மைஎனப் பட்டதை உரைக்கத் தயங்க வேண்டா உள்ளதைச் சொல்ல எதிர்ப்பிற்கு அஞ்ச வேண்டா உரையாற்றும் உரிமையைப் ...
image-40000

சமற்கிருத உண்மையைச் சொல்வதற்கு உள்ளம் குமுறுவது ஏன்?- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

சமற்கிருத உண்மையைச் சொல்வதற்கு உள்ளம் குமுறுவது ஏன்? வரும் மாசி 02, 2052 / 14.02.2021 அன்று ‘சமற்கிருதம் செம்மொழி அல்ல’ என்னும் இணையவழி உரையரங்கம் நடக்க இருப்பதற்கான அழைப்பிதழைப் பார்த்ததும் எதிர்க்குரல் வரும் என எதிர்பார்த்தவர்களிடமிருந்து எதிர்ப்புக்குரல் வெறுப்பாக வந்துள்ளது. அதே நேரம் மிகுந்த வரவேற்பும் உள்ளது. ஒருவர், “சமற்கிருதம் மொழியே அல்ல, அதனைச் செம்மொழி ...
image-39971

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல: இணையவழி உரையரங்கம்,14.02.2021

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல இணையவழி உரையரங்கம் நாள் : மாசி 02, 2052 / 14.02.2021 ஞாயிறு காலை 10.00 கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 கடவுக்குறி / Passcode: 12345
image-39965

முதல்வர் திறமையானவர் என்பதால் வந்த பாதையை மறுக்கலாமா? – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

முதல்வர் திறமையானவர் என்பதால் வந்த பாதையை மறுக்கலாமா? தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் ஆட்சிநிலைப்பாடு குறித்து ஆளுங்கட்சியினர், எதிர்க்கட்சியினர், ஊடகத்தினர், பொதுமக்கள், ஊகச் செய்தியாளர்கள் எனப் பல தரப்பாரும் எண்ணியதற்கும் சொல்லியதற்கும் மாறாக ஆட்சித் தேரைத் தொடர்ந்து செலுத்திக் கொண்டுள்ளார். நான்கு ஆண்டுகளைக் கடந்து விட்டுத் தேர்தல் காலத்தை நெருங்கிவிட்டார். மத்தியப்பிடியில் சிக்கியும் சிக்காமலும் நழுவியும் நழுவாமலும் ...
image-39917

தேசியமொழிகள் பாதுகாப்புப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம், 26.01.2021

மொழியைக் காப்போம்!                               இனத்தைக் காப்போம்!   உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான் உள்ளியது உள்ளப் பெறின் (திருவள்ளுவர், திருக்குறள் 540) தமிழ்க்காப்புக் கழகம் தேசியமொழிகள் பாதுகாப்புப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் சமற்கிருதம், இந்தி ஆகிய மொழிகளின் பன்முகத் திணிப்புகளால் இந்தியத் துணைக் கண்டத்திலுள்ள தமிழ் முதலிய ...
image-39883

பெருந்தலையின்(Bigg Boss) பெருந்தவறுகளும் கமலின் இயலாமையும் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

பெருந்தலையின்(Bigg Boss) பெருந்தவறுகளும் கமலின் இயலாமையும்   பெருந்தலையின்(Bigg Boss) தமிழ் நிகழ்ச்சியின் நான்காம் தொடர் இப்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. நாளை (தை 4 / 17.01.2021 அன்று) நிறைவுபெற உள்ளது. இதன் முடிவாக வாகையாளரை அறிவிக்கும் பொழுது விசய் தொலைக்காட்சி நடுநிலை பிறழ்ந்து நடந்து கொள்ளும் என்பதே பலரின் வருத்தமான நம்பிக்கையாக உள்ளது. அந்த அளவிற்கு அந்நிறுவனத்தின் ...
image-39879

உலகெங்கும் பொங்கல் திருவிழா! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தமிழர் திருநாள் என நாம் பொங்கல் திருவிழாவைக் கொண்டாடுகிறோம். பொங்கல் திருவிழா கதிரவனுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நன்றி கூறும் விழா. உழைப்பாளிகளை மகிழ்விக்கும் விழா. அறுவடைத் திருநாளான இவ்விழா உலகெங்கும் பல நாடுகளில் பல்வேறு நாள்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. அமெரிக்கா, கனடா,  ஆகிய நாடுகளில் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா அட்டோபர் – நவம்பரில் கொண்டாடப்படுகிறது. பிரிட்டனில் செட்டம்பர் முழுநிலவு நாளை ...
image-39870

தமிழர் திரு வார வாழ்த்து, 2052 / 2021

அனைவருக்கும் வாழ்த்து உரித்தாகுக! உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.   (திருவள்ளுவர், திருக்குறள் ௲௩௰௩) வேண்டாதன போக்கும் போக்கி நாள், உழவரைப் போற்றும் பொங்கல்  திருநாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டுப்பிறப்பு, மாட்டுப் பொங்கல் திருநாள், பண்பை வளர்க்கும் காணும் பொங்கல் நாள் ஆகிய தமிழர் திரு வாரத்திற்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்து உரித்தாகுக ! இன்பம் தங்கி இன்னல் அகலட்டும்! வளமை நிறைந்து வறுமை தொலையட்டும்! ஒற்றுமை ஓங்கிப் போர் ...
image-39862

வாழ்ந்திடுமோ தமிழ்தான்! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

வாழ்ந்திடுமோ தமிழ்தான்!    நற்றமிழில் பேசுவது மில்லை அருந்தமிழில் எழுதுவது மில்லை பைந்தமிழில் பாடுவது மில்லை செந்தமிழில் பெயரிடுவது மில்லை கன்னித்தமிழில் கற்பது மில்லை இன்றமிழில் பூசிப்பது மில்லை மூவாத்தமிழில் முழங்குவதுமில்லை தமிழ்நெறியைப் போற்றுவது மில்லை தமிழனென்று எண்ணுவது மில்லை தமிழ் வாழ்க வெல்க  என்றால் வளர்ந்திடுமோ வாழ்ந்திடுமோ தமிழ்தான்!  இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
image-39767

தேசியமொழிகள் பாதுகாப்புப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம், தை 2052

தமிழ்க்காப்புக் கழகம் தேசியமொழிகள் பாதுகாப்புப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் சமற்கிருதம், இந்தி ஆகிய மொழிகளின் பன்முகத் திணிப்புகளால் இந்தியத் துணைக் கண்டத்திலுள்ள தமிழ் முதலிய தேசிய மொழிகள் அழிவுப்பாதைக்குத் தள்ளப்படுகின்றன. தமிழ் முதலிய தேசிய மொழிகள் நசுக்கப்படுவதால்,  தேசிய மொழியினர் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகின்றனர். இது குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தித் தேசிய மொழிகள் அனைத்தையும் பாதுகாக்கும் முயற்சியில் அனைவரும் ஈடுபடவேண்டும்.  ...
image-39730

தினமணிக்குக் கண்டனக் கூட்டம் – 10.12.2020

கார்த்திகை 25, 2051 வியாழக்கிழமை 10.12.2020 காலை 10.00 முதல் மாலை 4.15 வரை தலைநகர்த் தமிழ்ச்சங்கக் கூட்ட அரங்கம், வண்டலூர் திருக்குறளை இழிவுபடுத்திய தினமணி நாளிதழுக்கு மறுப்புரைத்துக் கண்டனக் கூட்டம் தலைமை: திரு த.ப.சி.குமரன் முன்னிலை: வள்ளல் கு.வெள்ளைச்சாமி நோக்கவுரை: ஆ.நெடுஞ்சேரலாதன் தொடக்கவுரை: பேரா.முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார் மறுப்புரைகள் நிறைவுரை: பழ.நெடுமாறன் திருக்குறள் பாதுகாப்புக் குழு, சென்னை 600 049  
image-39726

கண்டன அரங்கம் இணைப்புத் தளம் மாற்றம்

தமிழே விழி !                                                          தமிழா விழி! தமிழ்க்காப்புக்கழகம் கண்டன அரங்கம் இணைப்புத் தளம் மாற்றம் தமிழன்பரீர், வணக்கம். கார்த்திகை 21, 2051 ஞாயிறு 06.12.2020 காலை 10.00 மணி முதல் நடைபெற இருந்த மத்திய அரசின் மொழிக்கொள்கைக்கு எதிரான இணையக் கூட்டம் https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. 40 நிமையத்திற்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்க வேண்டிய நடைமுறையைத் தவிர்ப்பதற்காகத் தோழர் தியாகு அவரது அணுக்கித் தளத்தைப் பயன்படுத்தத் தந்துள்ளார். ...
image-39706

இந்தி, சமக்கிருத மொழிகளைத் திணிப்பதை எதிர்த்து இணையவழிக் கண்டனக் கூட்டம்

கெடல் எங்கே தமிழின் நலம்? அங்கெல்லாம் தலையிட்டுக் கிளர்ச்சி செய்க (பாவேந்தர் பாரதிதாசன்) தமிழ்க்காப்புக் கழகம் இந்தி, சமக்கிருத மொழிகளைத் திணிப்பதை எதிர்த்து இணையவழிக் கண்டனக் கூட்டம் கார்த்திகை 21, 2051 ஞாயிறு 06.12.2020 காலை 10.00 மணிமுதல் உங்களையும் பங்கேற்க அழைக்கிறோம்! மத்திய அரசு நாளும் இந்தி,சமக்கிருதத் திணிப்புகள் மூலம்  தமிழ் முதலான தேசிய மொழிகளை அழித்து வருகிறது. இது குறித்து  மேற்குறித்த நாளில் நடைபெறும் கண்டனக் ...
image-39690

வணக்கத்திற்குரிய நவம்பர் 27

இன்றும் வாழ்கிறார்கள் எம் உள்ளங்களில்! கலையாத வீரமும்  குறையாத ஈரமும் ஓர் களங்கம்வாராத தீரமும் கன்றாத படைமையும் குன்றாத துணிவும் நலிவிலாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத நட்பும் தவறாத சொல்லும் தாழாத எழுச்சியும் மாறாத புகழும் தடைகள் வாராத செயலும் தொலையாத பற்றும் கோணாத தலைமையும் துன்பம் எதிர்கொள்ளும் பாங்கும் இணைந்து வாழ்ந்த மாவீரர்கள் இன்றும் வாழ்கிறார்கள் எம் உள்ளங்களில்! அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் இதழுரை - அகரமுதல  
image-39677

தமிழியக்கத்தின் செந்தமிழ்க்காவலர் சி.இலக்குவனார் 112 ஆவது பிறந்தநாள் விழா

ஐப்பசி 13, 2051 / 28.11.2020 /சனி மாலை 5.00  தமிழியக்கம் வழங்கும் செந்தமிழ்க்காவலர் சி.இலக்குவனார் 112ஆவது பிறந்தநாள் விழா தலைமை : கல்விக்கோ முனைவர் கோ.விசுவநாதன் சிறப்பு விருந்தினர் : தோழர் இரா.நல்லக்கண்ணு நெகிழ்வுரை : மறைமலை இலக்குவனார் & நிகழ்ச்சியைக் காண்போர் அடையாளம் : 930 6190 8336 கடவுச்சொல் : 300 403  
image-39660

வீண் பூசல்களுக்கு வழிவகுக்கும் தினமணி -மறைமலை இலக்குவனார்

வீண் பூசல்களுக்கு வழிவகுக்கும்  தினமணி இன்றைய தினமணி (20/11/20) நாளேட்டின் நடுப்பக்கத்தில் “மனுவுக்கு ஏன் இந்த எதிர்மனு” என்னும் தலைப்பில் அமைந்த கட்டுரை வெளிவந்துள்ளது. கட்டுரையாளர் தமக்குத் தேவையான தரவுகளை மட்டும் தொகுத்துரைத்து உண்மைக்கு மாறான படிமத்தை வழங்கியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் மனுவின் மீது தேவையற்ற வெறுப்பு ‘உமிழப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடுகின்றார்.ஆனால் ஏன் இந்த வெறுப்பு என்பதனைச் சிந்திக்கத் தவறிவிட்டார். தத்துவத்துறை வித்தகரும் ...
image-39653

உலகத் தமிழ் நாள் & தமிழ்ப் போராளி பேரா.சி.இலக்குவனார் 111 ஆவது பெருமங்கல விழா

  உலகத் தமிழர் பேரவை (www.worldtamilforum.com) தமிழ்க்காப்புக் கழகம் இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம் பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் தமிழ் அமைப்புகள், தமிழ்நாடு-புதுவை   உலகத் தமிழ்  நாள் தமிழ்ப் போராளி பேரா.சி.இலக்குவனார்  111 ஆவது   பெருமங்கல விழா (அணுக்கிச் (Zoom) செயலியில் நடத்தும் நேரலை கலந்துரையாடல்!) நாள் : கார்த்திகை 07, 2051 / 22.11.2020 - ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்திய – ஈழ நேரம் மாலை : 6.00 மணி இலண்டன் நேரம் : ...
image-39637

அரசியல்வாதிகளுக்காக அன்றே வலியுறுத்திய இலக்குவனார்! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அரசியல்வாதிகளுக்காக அன்றே வலியுறுத்திய இலக்குவனார்! திருக்குறள் எந்நாட்டவர்க்கும் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய சிறப்பு மிக்கது. எனினும் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுவோர்கள் அல்லது விளக்கம் தருபவர்கள் முன்னோர் தெரிவித்து வழி வழியே வந்த விளக்கங்களையே தத்தம் நடைகளில் விளக்குகின்றனர். மாறுபட்ட கருத்தாக இருப்பின் மாறுபட்டு உரை தந்த முன்னோர் வழி வந்த கருத்தாகத்தான் பெரும்பாலும் இருக்கும். அங்கும் இங்குமாக மாறுபட்டு அமைவன ...
image-39625

உலகத் தமிழ் நாள் & பேரா.சி.இலக்குவனார் பெருமங்கலம்

  கரூர் தமிழ் அமைப்புகள் * உலகத் தமிழர் பேரவை தமிழ்க்காப்புக் கழகம் * இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம் தமிழ் அமைப்புகள், தமிழ்நாடு-புதுவை உலகத் தமிழ் நாள் தமிழ்ப்போராளி பேரா.சி.இலக்குவனார்  111 ஆவது பெருமங்கல விழா நாள் : கார்த்திகை 02, 2051 / 17.11.2020 செவ்வாய்க் கிழமை  மாலை : 6.30 மணி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: மாணவச் செல்வங்கள் அரசர் பூங்கா மழலையர் – தொடக்கப்பள்ளி, கரூர் வரவேற்புரை ...
image-39610

அடிப்படை அறிவற்றவரா கே.எசு.அழகிரி? – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அடிப்படை அறிவற்றவரா கே.எசு.அழகிரி? பேராயக்(காங்.)கட்சியின் தமிழகத் தலைவரான கே.எசு.அழகிரி அடிப்படை அறிவற்றவரா எனக் கேட்டால், கட்சியை நடத்துவதற்குரிய, திட்டமிடுவதற்குரிய நல்லறிவு படைத்தவர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.  ஆனால் அவருடைய பேராயக்(காங்.)கட்சிக்குரிய இலக்கணத்தின் படி கட்சியின் இந்தியத்தலைமைக்கு அடிமையாகக் காட்டிக் கொள்வதற்குரிய கருத்துகளை வெளியிடுவதில் வல்லவராக உள்ளார். மறந்தும் தமிழ், தமிழர் நலன்களில் அவர் கட்சி மேற்கொள்ளவேண்டியநடவடிக்கைகள் குறித்து ...
image-39604

போலிப் பெரியாரியவாதி குட்பூவிற்குச் சில வினாக்கள்: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

போலிப் பெரியாரியவாதி குட்பூவிற்குச் சில வினாக்கள்   பெண்களை இழிவுபடுத்துவதில் மனுநூலுக்கு இணை மனுநூல்தான். அதில் உள்ள அத்தகைய கருத்தை முனைவர் தொல்.திருமாவளவன் கடந்த திங்கள் பெரியார் வலைக்காட்சியில் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார். அவர் இல்லாத ஒன்றைக் கூறவில்லை. முன்னரே திராவிட இயக்க இதழ்களிலும் குமுக வலைத்தளங்களிலும் மட்டுமல்லாமல் நடுநிலை எழுத்தாளர்களாலும் அறிஞர்களாலும் பன்முறை கூறப்பட்ட செய்திதான். பா.ச.கட்சியில் புதியதாகச் சேர்ந்தமையால் ...
image-39562

அயலகத் தமிழ்ப்பரப்புநர் பேரா. பெஞ்சமின் இலெபோ: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அயலகத் தமிழ்ப்பரப்புநர் பேரா. பெஞ்சமின் இலெபோ  தாம் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் ஒல்லும் வகையெல்லாம் தமிழ் பரப்பும் பெருந்தகை பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ. அயல்நாட்டில் இருந்து தமிழைப்போற்றித் தமிழைப் பரப்பும் சிலருள் இவரும் ஒருவர். திருவாளர் செவாலியே தியாகு இலெபோ - திருவாட்டி அன்னம்மாள் இலெபோ இணையர் திருமுகனாக  ஐப்பசி 18, 1978 / 03.11.1947 அன்று பிறந்தார். ...
image-39575

உள்ஒதுக்கீட்டு ஆணைக்குப் பாராட்டு! எழுவர் விடுதலைக்கும் அரசாணை வெளியிடுக! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

View Post உள்ஒதுக்கீட்டு ஆணைக்குப் பாராட்டு! எழுவர் விடுதலைக்கும் அரசாணை வெளியிடுக! அரசுப்பள்ளி மாணாக்கர் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு துணிந்து அவர்களுக்காக மருத்துவக்கல்வியில் 7.5% உள்ஒதுக்கீடு வழங்கி அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளமைக்கு மனமாரப்பாராட்டுகிறோம்! மருத்துவப் படிப்பிற்காக அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கத் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பி.கலையரசன் தலைமையில் ...
image-39546

இணையத் தமிழ்ச்சுடர் தேமொழி – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

இணையத் தமிழ்ச்சுடர் தேமொழி இணையவழித் தன் தமிழ்ப்படைப்புகள் மூலம் சுவையான அருமையான கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருபவர் முனைவர் தேமொழி. திருச்சி மரு.முனைவர் சிவக்கண்ணு, சானகி ஆகியோர் திருமகள்.  விலங்கியலில் இளம் அறிவியல் பட்டத்தைச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திலும் முதுநிலைப்பட்டத்தைப் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திலும் ஆய்வியல் பட்டத்தை அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்திலும் பெற்றவர்.  திருமணமானதும் கணவருடன் 1987 இல் அமெரிக்கா குடி புகுந்தார். இங்கே  சியார்சு ...
image-39504

ஊடக வலிமை உணர்ந்தவர்கள் இனப்பகைவன் வேடத்தில் நடிக்க மாட்டார்கள்! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஊடக வலிமை உணர்ந்தவர்கள் இனப்பகைவன் வேடத்தில் நடிக்க மாட்டார்கள்! மக்களுக்கு வழி காட்டுவதாகவும் திசை மாற்றுவதாகவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதாகவும் ஊடகங்கள் இருக்கின்றன. திரைக்காட்சியிலும் தொலைக்காட்சியிலும் உள்ளவர்கள் தோற்றத்திலும் பண்பிலும் எத்தன்மையராக இருந்தாலும் மக்களைக் கவர்ந்துவிட்டார்கள் என்றால் மக்களின் நாயக நாயகியர் அவர்களே என்பதில் ஐயமில்லை. குடும்பத்தினரிடையே, உறவினரிடையே, பழகுநரிடையே, காண்பவரிடையே நிறவேற்றுமை பார்ப்பவர்கள், உருவ அழகிற்கேற்ப பழகுபவர்கள் பெரும்பான்மையர் ...
image-40388

குவிகம் வெளியீடுகள் அறிமுகம், மே ஒன்பது, 2021

சித்திரை 26, 2052  / 09.05.2021 ஞாயிறு மாலை 6.30 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம் அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09  
image-40347

இந்திய இறை இயக்கங்களின் முன்னோடி, தமிழ்நாடே! – ப. மருதநாயகம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 35/ 69  இன் தொடர்ச்சி) தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 36/ 69 பக்தி இயக்கமும் தமிழ்க்கவிதை வளர்ச்சியும்(2015) இந்நூலில் முன்னுரையையும் 17 கட்டுரைகளையும் அளித்துள்ளார். பன்னிரு திருமுறையும் நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தமும் பத்திப்பாடல்களாக மட்டுமல்லாமல் உலகத்தரம் வாய்ந்த படை்பிலக்கியங்களாகவும் பண்பாட்டுப் பெட்டகங்களாகவும் சீரிய இறையியல் கொள்கைகளை உள்ளடக்கியவையாகவும் முன்னிறுத்தப்பட வேண்டியவை என்பதை ...
1 2 610