நடமாடுகின்றன தெய்வங்கள் மனித உருவில் – ஆற்காடு க.குமரன்

நடமாடுகின்றன தெய்வங்கள் மனித உருவில்  காலன் வீசும் பாசக்கயிற்றைக் கத்தரிக்கோல் கொண்டு கத்தரிக்க முயலும் மருத்துவத்துறைக்கு மனமார நன்றி!.   கூலிக்கு மாரடிக்கவில்லை புரிகிறது…………கூலி வாங்கிட இருப்போமா தெரியவில்லை!?.   மயானம் நிரப்பும் போராட்டம் தியானம் புரியும் கிருமிகள் சயனம் மறந்த மருத்துவம் சகலமும் கல்வி மகத்துவம்   நலவாழ்வுத்துறை மட்டுமே சுழலச், சுருண்டு போயின பல துறைகள்   எல்லாம் தனித்திருக்க தன்னை யிழந்த மனிதனோ படித்துறையில்   கடவுள் கல் எனப் புரிகிறது! மனிதம் புனிதம் ஆகிறது   நோயைத் தீர்க்க…

காலத்தின் குறள் பெரியார் : 9 – ச.ச.வேலரசு (எ) தமிழரசன்

(காலத்தின் குறள் பெரியார் : 8 – ச.ச.வேலரசு (எ) தமிழரசன் தொடர்ச்சி) காலத்தின் குறள் பெரியார் அதிகாரம் 9. கட்டுப்பாடு   1.அறியார் அறிவுவழி மாறப் பெரியார்   நெறியாண்டு கட்டுப் படு. 2.கடமையும் கண்ணியமும் மேற்கொண்டு வாழ்விலே   கட்டுப் படுதலைமேற் கொள். 3.பற்றற்(று) ஒருதலைமை பற்றிவிட்டால் கட்டுப்   படுதலே முன்நிற்கும் பண்பு. 4.பார்போற்றும் பண்பு பணிவுடைமை என்றால்நற்   போர்வீர  னுக்கோர் பொலிவு.    5.கட்டளை உன்தலைமை இட்டால்நீ எட்டுணை   ஐயமும் இன்றிநிறை வேற்று. 6.தேர்ந்துதெளி ஓர்கொள்கை…

பசியும் கிருமியே! – ஆற்காடு க. குமரன்

பசியும் கிருமியே!   மகுடை கொடிய கிருமிதான் தொற்றுமுன்னே தொல்லைகள் ஆயிரம்   தனிமைப் படுத்தப் படுவதே பெரிய தண்டனை முடங்கிக் கிடக்க சொல்வது முழு தண்டனை அடைந்து கிடக்க சொல்வது ஆயுள் தண்டனை   நடுவண் அரசு நகராதே என்றது மாநில அரசு வழி மறித்தது வணிக உலகம் வாடியது தொழில்துறை தூங்கியது   பசி மட்டும் தீராமல் பஞ்சப்பாட்டு பாடியது. அடுத்த வேளை உணவின்றி வெறும் கையைத் தட்டி ஓலமிட வேண்டா என்று ஓசை எழுப்பச் சொன்னது   மணியாட்டி க்…

காலத்தின் குறள் பெரியார் : 8 – ச.ச.வேலரசு (எ) தமிழரசன்

(காலத்தின் குறள் பெரியார் : 7 – ச.ச.வேலரசு (எ) தமிழரசன் தொடர்ச்சி) காலத்தின் குறள் பெரியார் அதிகாரம் 8. பொதுவாழ்வு   1.அக்காலம் போலவே இக்காலம் இல்லென்பார்   எக்கா லமுமறி  யார். 2.புத்துலகு காணப் புறப்பட்டார்  ஈட்டுவது   நித்தமும் நிற்கும் புகழ். 3.வாழ்வாங்கு வாழ நமக்கோர் வழியுண்டா   சூழின் அதுபொது வாழ்வு.      4.பொன்னை இழந்து பொருளிழந்து தன்னை   இழக்கவைக் கும்பொது வாழ்வு. 5.செல்வமது கிட்டும் எனப்பொது வாழ்விற்குச்   செல்லா(து)  இருத்தல் சிறப்பு. 6.புதுவாழ்(வு) எதுவென்பார்க்(கு) என்றும்…

மகுடைக்குக் காலன்! – ஆற்காடு க. குமரன்

மகுடைக்குக் காலன்!   தனித்திருக்கிறேன் விழித்திருக்கிறேன் பொறுத்திருக்கிறேன் வெறுத்திருக்கிறேன்!   காலனாக வரும் மகுடைக்குக் காலனாகக் காத்திருக்கிறேன்!   என்னைத்தொற்றும் நோய்மி என்னோடு அழியட்டும்! என் உயிரைக் குடிக்கும் அதன் உயிரைக் குடிக்கிறேன் நான்!    என் தலைமுறைக்காக என் தலை வீழத் தயங்கேன்!   என்னுயிரோடு இந்நோய்மி  இறக்குமாயின் மண்ணுயிர்க்கிரையாய் மாண்டிடத் துணிகிறேன்!   மகுடையைக் கொல்லத் தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் காத்திருப்போம்!   இவண் ஆற்காடு க. குமரன் 9789814114

மகுடையில் இருந்து காத்திட… – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

மகுடையில் இருந்து காத்திட…   அஞ்சுவதற்கு அஞ்சு! ஆற்றாமை வேண்டா! இல்லத்திலேயே இரு! ஈட்டமாய்(கூட்டமாய்) இராதே! உறவாயினும் விலகி நில்! ஊருக்குள் போகாதே! எச்சரிக்கையாய் இரு! ஏதுமிலார்க்கு உதவு! ஐயம் வந்தால் மருத்துவரைப்பார்! ஒவ்வொன்றிலும் தூய்மை பார்! ஓராது நம்பாதே! ஒளதம்(நோய் நீக்கி) உட்கொள்! இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

குடும்பத்தை இணைக்கும் மகுடை! – ஆற்காடு க. குமரன்

குடும்பத்தை இணைக்கும் மகுடை! என் குடும்பத்தோடு என்னைக் கூட்டிக் கொடுத்தது அன்பைக் காட்டிக்கொடுத்தது   இணையம் கூட இன்று வந்தது இணையும் குடும்பம் என்றும் நிலைப்பது!   பணத்தைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருந்தோம் பிணமாகப் போகிறோம் என்ற பயத்தில் பதுங்கிக் கிடக்கிறோம்!   வருமுன் காப்போம் வந்த பின்னும் காப்போம் பகிராமல்   கண்ணுக்குத் தெரியாத நோய்மி,  கடவுளையும் கடந்து கதவடைக்காமல் காற்றில் கட்டுப்பாடில்லாமல்   விடியலில் எழுந்து விரைந்து கடந்து உழைத்துக் களைத்து உறவுகள் உறங்கிய பின்னே உடைந்து திரும்பி அடைந்து உறங்கி…

மகுடை(கொரோனா)த் திண்டாட்டங்கள் – ஆற்காடு க.குமரன்

மகுடை(கொரோனா)த் திண்டாட்டங்கள் கோடை விடுமுறைக் கொண்டாட்டங்கள் மகுடை(கொரோனா) விடுமுறைத் திண்டாட்டங்கள் அலுவலகம் செல்லாமல் அறையில் முடங்கிக் கிடக்கும் அப்பா அடுப்பங்கரையில் விடுமுறை இன்றி உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் அம்மா ஓயாமல் உளறிக் கொண்டிருக்கும் தொலைக்காட்சி தேர்வு தொலையட்டும் என வேண்டாத தெய்வமில்லை வேடிக்கை பார்க்கும் புத்தகங்கள் வெளியில் செல்லலாம் என்றால் விரட்டுகிறது அரசாங்கம் முடங்கிக் கிடக்க சொல்லி முழங்குது தொலைக்காட்சி சிறகின்றிப் பறக்கும் கிருமி சிறையில் மக்கள் விடுமுறையிலும் ஒவ்வொரு வீடும் உயிர் விலங்குப் பூங்கா காப்பாற்றச்சொல்லிக் கதறினோம் கை கழுவி நகர்ந்தது அடுத்த அவசரச்…

மணிமுடி நோய்மியே! அழித்திடு தீயரை! – ஆற்காடு க.குமரன்

மணிமுடி நோய்மியே! அழித்திடு தீயரை!   ‘கொரோனா‘ வருதோ இல்லையோ கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கிறது கொள்ளி வாய்கள் அறிக்கை சொல்லாமல் அடக்கி ஆள்கிறது வாய்க்கவசம்   தூணிலும் துரும்பிலும் தூங்கும் கடவுள் தூங்கிக்கொண்டே தூதுவர்கள் தொல்லையின்றி   கொள்ளையர்களைக் கொண்டு போகட்டும் கொள்ளை நோய்   ஏழை உழைப்பாளியை ஏதூம் தீண்டுவதில்லை தீது நினையாதவனை யாதூம் நுகர்வதில்லை   ‘கொரோனாவே’ வருக. கொடியவர்கள் மடிய   துரோகிகளைத் தூக்கிலிடாது தூங்கும் மன்றம் தூசியாய் வந்து நீ தூக்கிலிடு   இல்லாத கடவுள் பெயரில் நில்லாத வன்முறை…

தமிழனே சொந்தக்காரன்! – ஆற்காடு க.குமரன்

தமிழனே சொந்தக்காரன்! வந்தாரை இருகரம் நீட்டி வரவேற்ற தமிழன்! வந்தார்கள் வென்றார்கள் கொன்றார்கள் வாய்க்கரிசி, வரவேற்க நீட்டிய கைகளில்! வாழ வந்தவனை வாழ வைத்து விட்டு வாழ வந்தவனிடம் வாழ வழி கேட்கும் வக்கற்ற தமிழனே! என்ன வளம் இல்லை இந்தத் திருநாட்டில் எடுத்துச் செல்பவன் பாடுகிறான் இருப்பவன் சுவைக்கிறான்! பிழைக்க வந்தவனால் பிழைப்பை இழந்து பிழைக்க வந்தவனிடம் பிச்சை எடுக்கும் பிச்சைக்காரர் கூட்டம் சுவைத்துச் சுவைத்து நசிந்து போனவன் தமிழன் கைதட்டி தன் கைவரிகளைத் தொலைத்தவன் தமிழன் பொழுது போக்குகளில் வாழ்நாள் பொழுதைப்…

எழுதிக்கு ஏனோ மரணத்தண்டனை? – ஆற்காடு.க.குமரன்

எழுதிக்கு ஏனோ மரணத்தண்டனை? தீர்ப்பு எழுதியதும் தீர்ந்துபோகும் எழுதுகோல்  கூர்முனை செய்த குற்றம் என்ன? குற்றவாளிக்குக் கூட ஆயுள் தண்டனை இதற்கேனோ மரணத் தண்டனை?   வாய்மையே வெல்லும் முழக்கத்தோடு காந்தி. கண்ணைக் கட்டிய நீதி தேவதை காற்றில் பறந்த நீதி!.   இவண் ஆற்காடு.க.குமரன் 9789814114

கலையாத உம் புன்னகை! – ஆற்காடு.க.குமரன்

கலையாத உம் புன்னகை! கடைசிவரை கட்சி மாறாமல் கறை படியாமல் இறையாய் இரையானீர்!   சிலையமைக்க வேண்டும் விலைமதிப்பற்ற உம்மை   இலை போட்டுக் கனி வைத்து முரசு கொட்டினாலும் முடியவில்லை திசைமாறாத் தீக்கதிரினை பக்கத்திலிருந்த மலை முகடே நின் திசை மாறாது   திரு.க.அன்பழகன் கழகன் அழகன்   கதிரவன் அருகில் கலையாத உம் புன்னகை!   நட்புக்கு உப்பு ………நீர்   தம்பி அழைத்தார் எனத் தன்னிலை மறந்தாயோ முன்னிலை அவர் என்று முடிந்து போனாயோ!   மூத்த தலைவர்களில் முடிசூடா…

1 2 103