ஐப்பசி 03, 2050 ஞாயிறு 20.10.2019
பிற்பகல் 3.00 மணி

இலக்கியத் தேடல் 14 ஆம் கூட்டம்


ஆராய்ச்சி உரைத் தலைப்பு : சொல்லும் பொருளும்
உரையாளர் :

தமிழக அரசு விருதாளர் பெஞ்சமின் இலெபோ