மார்கழி 21, 2049  சனிக்கிழமை

05.01.2019 பிற்பகல் 2.00-5.00

உயர்வாசற் குன்று முருகன் ஆலயம்

தலைமை: பேரா.நடராசா சிரீ கந்தராசா

இலங்கைக் கல்வி மேம்பாட்டு அரங்கம்(ஐ.இ.) கருத்தரங்கு

கருப்பொருள்:  இலங்கை வடமாகாணக்கல்வி நிலை

தொடர்பிற்கு:

சச்சிதானந்தன், தலைவர் – 07788 196426

சிவலிங்கம், செயலாளர் – 07984 079371

திருவாட்டி தேவநாதன், பொருளாளர் – 07973 287038