20 ஆவது தமிழ் இணைய மெய்நிகர் மாநாடு

உத்தமம்(INFITT)

கார்த்திகை 17+19 / 3-5.12.2021

படைப்புகள் வந்து சேருவதற்கான இறுதி நாள் 30.09.2021

அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி cpc2021@infitt.org  

முழுத் தகவல்களுக்கு

www.tamilinternetconference.org