ஆனி 28, 2051 / 12.07.2020

இந்திய – ஈழ நேரம்: மாலை 6.00

இலண்டன் நேரம் : பிற்பகல் 1.30 

ஐரோப்பிய நேரம் : பிற்பகல் 2.30 

மலேசிய நேரம் : இரவு 8.30 

புது இயார்க்கு நேரம் : காலை 8.30 

பட்டறிவுப் பகிர்வாளர்

பொறியாளர் டி.என்.கிருட்டிணமூர்த்தி

(தலைவர், அந்தமான் தமிழ் இலக்கிய மன்றம்)

கூட்ட எண் 323 451 7704

கடவு எண் 122122

அல்லது அணுக்கி(zoom)

https://us02web.zoom.us/j/3234517704
முகநூல் நேரலையிலும் காணலாம்

ஆக்கம் – தமிழ்ச் செய்தி மையம், உலகத் தமிழர் இணையப் பாலம், www.worldtamilforum.com, சென்னை, தமிழ் நாடு (பகிரி +91-72008-28850)