தமிழ்க்காப்பியங்கள் – ஒரு பன்முகப்பார்வை
இணைய வழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
ஆவணி 08-11, 2052 – 24-27/08/2021

பொழிவாளர்கள்
திருவாளர்கள்
பெஞ்சமின் இலபோ, செ.அரங்கசாமி, ந.செல்லக் கிருட்டிணன், இரா.சிங்கராசா

பதிவு, உட்புகு, நிகழ் நிரல் விவரங்களை

அழைப்பிதழில் காண்க!

அன்புடன் தா.கவிதா, இயக்குநர், உலகத்தமிழ்ச்சங்கம்