புரட்டாசி 09, 2051 / 25.09.2020

வெள்ளி

 அரபு நேரம் காலை    10.00

இந்திய நேரம் காலை  11.30

துபாய்நேரம் காலை  09.00

 கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்