ஆடி 29, 2050 புதன்  14.08.2019

மாலை 5.30

(உ)ரோசா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம்

சொற்பொழிவாளர் :

முத்து நெடுமாறன், கணிணியியலர்

தேநீர் மாலை 5.00

மூன்றாவது குறுக்குச்சாலை

மையத் தொழில் நுட்பப் பயிலக வளாகம்

ரமணி, சென்னை 600 113