அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றத்தின் (IATR)

10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு, சிகாகோ

[32 ஆம் பேரவைத்தமிழ் விழா,

 சிகாகோ தமிழ்ச்சங்கப் பொன்விழா]

ஆனி – 18-22, தி.பி. 2050 / புதன் – ஞாயிறு / சூலை 3 – 7, 2019

விவரங்களுக்கு :  icsts10.org   / www.iatrnew.org  / iatr2019@fetna.org