இலக்கணப் பாவலர்கள் குறிப்புத் தொகுப்பு

பாவலர்களுக்கு ஓர் அரிய  வாய்ப்பு

இலக்கணத் தோடு பாடல் இயற்றும் பாவலர்கள் குறிப்புத் தொகுப்பு ஒன்றை ‘வெல்லும் தூயதமிழ்’ மாத இதழ் வெளியிடவிருக்கிறது.

இத் தொகுப்பில் இடம் பெறப் பின்வரும் விவரங்களை அனுப்புக:

பெயர்

முகவரி

கைப்பேசி

தொலைப்பேசி

மின்னஞ்சல்

வெளியிட்ட நுால்கள்

பெற்ற பரிசுகள்

பயன்படுத்திய யாப்பு வகை

பங்குபெற்ற பாட்டரங்கம்

இடம்பெற்றுள்ள கட்செவிக்குழு முகவரி

உங்கள் படத்தை இணைத்து அனுப்புங்கள்

முகவரி:

முனைவர் க.தமிழமல்லன், ஆசிரியர், ‘வெல்லும் தூயதமிழ்’

66 மா.கோ தெரு தட்டாஞ்சாவடி புதுச்சேரி-605009

மின்னஞ்சல் vtthamizh@gmail.com

மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். தாள்வடிவில் அனுப்புவது கட்டாயம்

நண்பர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். எங்கிருப்பவரும் இதில் பங்கு கொள்ளலாம்

அன்புடன்

.தமிழமல்லன்