கார்த்திகை 29, 2049 / சனிக்கிழமை  / 15.12.2018

 

நாச்சியப்ப சுவாமிகள் கலை அறிவியல் கல்லூரி

வீறுகவியரசர் முடியரசன் அவைக்களம் 

இணைந்து நடத்தும்

தேசியக் கருத்தரங்கம், கோவிலூர், காரைக்குடி

 

தலைப்பு : வீறுகவியரசர் முடியரசன் படைப்புலகம்

  தொடர்பு :

பேரா.ம.கார்மேகம்
தமிழ்த்துறைத்தலைவர்
நாச்சியப்ப சுவாமிகள் கலை அறிவியல் கல்லூரி
கோவிலூர் 630307
 பேரா.சே.செந்தமிழ்ப்பாவை
இயக்குநர்
தமிழ்ப்பண்பாட்டு மையம்
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்
தலைவர்,
வீறுகவியரசர் முடியரசன் அவைக்களம்
காரைக்குடி 630003

pavaisenthamizh17@gmail.com