ஆவணி 20,2052 ஞாயிறு 

05.09.2021 மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

மதுரபாரதி சிறப்புரை: அமெரிக்காவில் தவழும் தென்றல்

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .