மாசி 19, 2050  ஞாயிற்றுக்கிழமை 3.3.2019  மாலை 4.00

குவிகம் இல்லம்

ஏ6, மூன்றாம் தளம்,வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,   

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர்,

சென்னை 600 017

அளவளாவல் – திரு சி.எசு.நடராசன், தேசியச் சொற்கள்(National Words ) நூலாசிரியர்