புரட்டாசி 10, 2046 / செப்.27, 2015 காலை 11.00

 

azhai_inapadukolaikkuneethi

இனப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு இந்திய அலுவலகம் முற்றுகைப்போராட்டம்!
இனப்படுகொலைகுற்றவாளி இந்திய அரசாங்கமே!
தமிழர்களுக்கு இனியும் துரோகம் செய்தே!
கலப்பு விசாரணை என்பது கயமைத்தனம்!
பத்துக்கோடித் தமிழர்களின் ஒரே கோரிக்கை

இனப்படுகொலாக்கான தன்னுரிமையுடைய பன்னாட்டு உசவாலும்

பொதுவாக்கெடுப்புமே!

தமிழ்இளைஞர்கள் – மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு