மார்கழி 09 முதல் மார்கழி 13 வரை, 2046

திசம்பர் 25 முதல் திசம்பர் 29 வரை, 2015

மேற்குமாம்பலம், சென்னை

அழை-இசைக்கடல் 01 : azhai_isaikadal01 அழை-இசைக்கடல் 02 :azhai_isaikadal02

-திருபுவனம் ஆத்மநாதன்

திருபுவனம் ஆத்மநாதன் :thirupuvanam_athmanathan