இசுலாமிய இலக்கியக் கழகம்

திருநெல்வேலி தேசியக் கல்வி அறக்கட்டளை

இணையவழிக் கூட்டம்: 

கம்பரும் உமறுப் புலவரும்

ஆடி 02, 2051 / 17.07.2020 வெள்ளி

மாலை 4.30 சவுதி நேரம்

மாலை 5.30 துபாய் நேரம்

இரவு 07.00 இந்திய நேரம்

இணைவீர் அணுக்கிக் கூட்டத்தில்:

https://us02web.zoom.us/j/85458961958?pwd=dFMzeDlvUEJJN212TDQvVjZ3cXhHZz09

 

கூ.அ.எண். 854 5896 1958

கடவுச்சொல் : 522818

உள்ளூர் எண் அறிய:  https://us02web.zoom.us/u/kcdDA9drNZ