மாசி 13, 2048 சனிக்கிழமை 25-02-2017 மாலை 6.00 மணி   

இலக்கியச் சிந்தனையின் 563 ஆவது நிகழ்வு            

ஒரு பதிப்பாளரின்  பட்டறிவுகள்:

உரையாற்றுநர்:

திரு சேது சொக்கலிங்கம்

கவிதா பதிப்பகம்

 தொடர்ந்து

குவிகம் இலக்கிய வாசலின்

23 ஆவது நிகழ்வு

“சிறுகதைகள் – அன்றும் இன்றும்”

–    திரு  செ.இரகுநாதன்

சீனிவாச காந்தி நிலையம்

(காந்தி அமைதி நிறுவம்/Gandhi Peace Foundation)

அம்புசம்மாள் தெரு

ஆழ்வார்பேட்டை சென்னை 600018

அனைவரும் வருக!

இலக்கியவாசலின் வலைப்பூ காண

அரங்கம் அடைய