கார்த்திகை 08, 2049  சனி

24.11.2018 மாலை 6.00

 சீனிவாச காந்தி நிலையம், அம்புசம்மாள் தெரு

ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை 600018

 இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு    582

 குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 44

ஓவியக்கலைஞன் அமுதோன்

பன்முகக்கலைஞன் சுரேசு சீனு