பங்குனி 16, 2050 சனி 30.03.2019  மாலை 6.00

 சீனிவாச காந்தி நிலையம், அம்புசம்மாள் தெரு

ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை 600018

இலக்கியச் சிந்தனை நிகழ்வு 585

இராமாயணத்தில் ஒரு நெருடல்

சிறப்புரை: அம்பத்தூர் திரு தேவராச சாமிகள்

 குவிகம் இலக்கிய வாசல் நிகழ்வு 48

கவிதை கடந்து வந்த பாதை

சிறப்புரை: கவிஞர் நீரை அத்திப்பூ