ஆவணி 14, 2050 / சனிக்கிழமை / 31.08.2019 மாலை 6.00      

சீனிவாச காந்தி நிலையம். அம்புசம்மாள் தெரு,   ஆழ்வார்பேட்டைசென்னை 600018

இலக்கியச் சிந்தனை – 589

தழியலில் பாரதியும் கண்ணதாசனும்

சிறப்புரை: புதுவை திரு இராமசாமி

 குவிகம் இலக்கிய வாசல் 53

எனது எழுத்துலகப் பட்டறிவுகள்

உரையாடல்: எழுத்தாளர் கே.சி.சவகர்