ஆவணி 01, 2050 / 18.08.2019

குவிகம் இல்லம்

6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,
24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர்,
சென்னை 600 017

இலக்கிய அமுதம் 
 சித்திரா பாலசுப்பிரமணியன் :
 ‘அமரர் சக்தி வை.கோவிந்தன்’