வைகாசி 16, 2047 / மே 29, 2016

 காலை 10.00:  நூல்கள் வெளியீடு

நினைவரங்கம்: பிற்பகல் 2.30

த.இ.க.க. கலையரங்கம், கோட்டூர், சென்னை 600 025

 

அழை-இளவரசுநூல்கள்வெளியீடு0 :azhai_ilavarasunuul_veliyeedu01.1 ilavarasu_nuulveliyeedu01.2 azgau_ilavarasunuulgal_veliyeedu01.3 azgau_ilavarasunuulgal_veliyeedu02.1 azgau_ilavarasunuulgal_veliyeedu02.2 azgau_ilavarasunuulgal_veliyeedu02.3

பேராசிரியர் இரா.இளவரசு நினைவு அறக்கட்டளை