ஆடி 03, 2051 / 18.07.2020 சனி

மாலை 5.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

கூடலுரை : கவிஞர் பா.தேவேந்திர பூபதி

தலைமை முனைவர் ப.அன்புச்செழியன்

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/yc9dxc6s

இணைப்பு
https://tinyurl.com/ybkpa3oj   

 
பின்னூட்டம்
https://tinyurl.com/ya2vplf8

ஒருங்கிணைப்பு : முனைவர் சு.சோமசுந்தரி