ஆடி 10, 2051 / 25.07.2020 சனி

மாலை 5.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

கூடலுரை : கவிஞர் நா.முத்துநிலவன்

“இணையத்தில் வளரும் தமிழ்”

தலைமை முனைவர் .அன்புச்செழியன்

இணைப்பு
https://tinyurl.com/ybkpa3oj

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y525m3nk

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/y4jjdbqk

  ஒருங்கிணைப்பு : முனைவர் சு.சோமசுந்தரி