ஆடி 11, 12-2050-சனி, ஞாயிறு -27,28.2019

கோகுல் திருமண மண்டபம், மேற்குத் தேர்த் தெரு,

சங்கரநயினார்  கோவில், திருநெல்வேலி மாவட்டம்

மு.நெடுஞ்சேரலாதன்,
நெறியாளர், உலகத்தமிழ்க்கழகம்
பேசி – 94432 84903