கார்த்திகை 01, 2049 சனி 

17.11.2018 மாலை 6.00

இந்திய அலுவலர் சங்கம், இராயப்பேட்டை, சென்னை 14

திராவிடத் தமிழர் அறக்கட்டளையின்

கருஞ்சட்டைப்பதிப்பகம்

தொடக்க விழா

4 நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

அன்புடன்

சுப.வீரபாண்டியன்

‘பெல்’ இராசன்