ஆயிரம் கவிஞர்கள் பங்கேற்கும்

கலைஞருக்கான கவிதாஞ்சலி

ஆவணி 22,2049 – 07.09.2018 

காலை 9.00 முதல் இரவு 9.00 வரை

எசு.பி.எசு.திருமண மண்டபம், சைதாப்பேட்டை,

சென்னை 15