அமிழ்தத் தமிழ் ஆய்வரங்கம்

கலசலிங்கம் ஆனந்த சேவா சங்கம்

இணைந்து நடத்தும்

கவிச்சிங்கம் கண்மதியன்

நான்கு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

அகவை எண்பது நிறைவு விழா

கல்வி வள்ளல் கலசலிங்கம் விருதாளர் – பொறிஞர் மா.பிரியதர்சினி

ஆனி 02, 2053 16,06,2022

வியாழன் மாலை 5.30 முதல் இரவு 8.30 வரை