ஐப்பசி 07, 2052 / 24.10.2021
மாலை 6.30
குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல்

கவிஞர் வைத்தீசுவரனின்
‘ சொல்ல நினைத்தேன் ‘
புத்தகம் குறித்து
இந்திரன்
மீ.விசுவநாதன்
எச்சு.என்.அரிகரன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.