ஐப்பசி 10, 2051 திங்கள்  26.10.2020

மாலை 5.00

அரிமா புதுக்கண் அரங்கம்

25அ, மேடவாக்கம் நெடுஞ்சாலை

சென்னை 600 091

கவிதைக் குரல்கள் -கவிதைத் தொகுப்பு நூல் வெளியீடு

தலைமை

பேரா.முகிலை இராசபாண்டியன்

ஞாலம் இலக்கிய இதழ்