சி.பிரவின் எழுதிய ‘செத்த மச்சம்’

சிறுகதைத் தொகுப்பு வெளியீடு

ஐப்பசி 01, 2045 / அக்.18, 2015

மாலை 4.00

இராணித்தோட்டம், நாகர்கோயில்

attai-sethamacham

azhai_kumarivanam

 சி.பிரவின்

9632055822

pravin.hcl@gmail.com