மாசி 16, 2052 / 28.02.2021 /

ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் அளவளாவல்:

காமத்துப்பாலில் இலக்கிய நயம் :

துரை தனபாலன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09