பங்குனி 29, 2052 / ஞாயிறு / 11.04.2021

மாலை 6.30

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்:  மகாகவி பாரதியின் குயில் பாட்டு

முனைவர் வ.வே.சு.

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
புகு சொல் / Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.