ஐப்பசி 16, 2051 ஞாயிறு

  1.11.2020 மாலை 6.30

குவிகம் அளவளாவல்: மின்புத்தகம்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
 நிகழ்வில் இணைய
அணுக்கிக் கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 812 1972 7612
கடவுக்குறி  / Passcode: 899646
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/81219727612?pwd=bVY2aTdHUmlQV2N5QjhhOUJvNDcrQT09
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்