ஆவணி 28, 2051 ஞாயிறு  18.30

13.09.2010   

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும். நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்
நிகழ்வில் இணைய
கூ.எண் / Meeting ID: 851 5346 7980
க.சொ. / Passcode: 152088
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/85153467980?pwd=cFZEMzZpQStmZ3ZiV3NNbkcreTY2dz09

இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்

சிறப்பு விருந்தினர் குறித்து
முனைவர் கல்யாணசுந்தரம் மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்னுலகத் திட்டத்தின் நிறுவனரும் தலைவரும் ஆவார்.

முதல் தமிழ் எழுத்துரு உருவாக்கியவர்.
எழுத்துருக்களின் தரவரையறை அறிவுரைஞர்.
சுவிச்சர்லாந்து நாட்டிலிருந்து இணையம் மூலம் சிறப்புரை ஆற்றுகிறார்