மாசி 02.2052  ஞாயிறு 

14.02.2021 மாலை 6.30

குவிகம் இணைய  அளவளாவல்

நாடகக் கலைஞர்கள் பங்கேற்கும்

“நாடகமெல்லாம் கண்டோம் வாழ்விலே”

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் : Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்குறி: Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.