ஆடி 18, 2051 / 02.08.2020    ஞாயிறு மாலை 6.30        

சிறகு இரவிச்சந்திரன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  
 

நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
 
நிகழ்வில் இணைய படத்தில் உள்ள கூட்ட எண் / meeting ID, கடவுச்சொல் / password பயன்படுத்தலாம் அல்லது 

https://us02web.zoom.us/j/86437208514?pwd=ZlJNbExPVXRvemFJeGZlNlgwbzB1UT09
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம் 

(அடுத்த   என்  ‘சிறு’கதை   நிகழ்வு

ஆடி 25, 2051  / 9.08.2020 – ஞாயிறு)

குவிகம் மின்னிதழ் வாசிக்க

 

கடந்தவார சிறுகதை நிகழ்வின் காணொளி