புரட்டாசி 04, 2051/ 20.09.2020

ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

கோமல் சுவாமிநாதனின் பறந்துபோன பக்கங்கள்

‘என் சிறுகதை’ நிகழ்வில் வாசிக்கப்பட்ட கதைகளில் மூன்று கதைகளைத் தெரிந்தெடுத்து இந்த நிகழ்வில் அறிவிக்க இருக்கிறோம்.  இந்தக் கருத்தையும் தெரிவித்து அன்பளிப்பாகப் புத்தகங்களையும் வழங்குபவர் நண்பர் செ.பாசுகரன்.   

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்     

 நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண் / Meeting ID: 892 8863 4062

கடவுக்குறி / Passcode: 874978

பயன்படுத்தலாம் அல்லது

https://us02web.zoom.us/j/89288634062?pwd=SnlTazBnbkJtYU0vWkp4c0ROaFN5Zz09

இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்.