ஐப்பசி 25, 2051 – 11.10.2020

மாலை 6.30

சிறு பத்திரிகைகள் ஓர் உரையாடல்

சந்தர் சுப்பிரமணியம்
சொர்ணபாரதி
அழகியசிங்கர்

புத்தக அறிமுகம்

கந்தபுராணம்

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே

அறிமுகம்:  நூலாசிரியர் சண்முகசுந்தரம்

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

 Zoom Meeting ID:
  848 5304 5390 Passcode: 321718    
பயன்படுத்தலாம் அல்லது   

https://us02web.zoom.us/j/84853045390?pwd=ekpNWUtEOTlCMnFuTjJCWE1jY2Fldz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்