சித்திரை 06.2051 / 19.04.2020 / மாலை 06.30
குவிகம் இணைய அளவளாவல் – எது இலக்கியம்?
 • நெறியாளர் – மரு.பாசுகரன்

  பங்கேற்போர்

  பானுமதி + அழகிய சிங்கர் +  சதுர் புசன் + இராய செல்லப்பா + இராசேசு +  மந்திர மூர்த்தி +  எசு.வி.வேணுகோபால்
 • கூட்ட அ.எ.: 619 157 9931
  நிகழ்வினைக் கேட்க விரும்புபவர்கள் கீழ்க்காணும் இணைப்பைச் சொடுக்கவும்.  கடவுச்சொல் (password) தேவையில்லை   
  நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள இணைப்பு :-    https://us04web.zoom.us/j/6191579931
  1. உள் நுழையும்போது தங்கள் பெயரினைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடவும்
  2. இந்த இணைய அளவளாவலில் நீங்கள் பேசும் தருணம் தவிர மற்ற நேரங்களில் உங்கள் ஒலிவாங்கியை (MIKE) அமைதிப்படுத்திவிடவும்
  3. எல்லாருக்கும் சுருக்கமான கருத்தினைத் தெரிவிக்க வாய்ப்பளிக்க விரும்புகிறோம். 
  4. கருத்து சொல்ல விரும்புபவர்கள்  கையை உயர்த்தவும் (RAISE HAND OPTION) கிடைக்கும் நேரத்தினைக் கருத்தில்கொண்டு நெறியாளர்  வாய்ப்பளிப்பார்.  
   நிகழ்ச்சி சிறக்க உங்கள் ஒத்திழைப்பை நாடுகிறோம்