ஆனி 13,2052 / ஞாயிறு /

27.06.2021 மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

உரையாடுநர்  : ஆர்.கோபு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  

நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 632 592 8036
கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6325928036?pwd=WG1EM2tYZU0xaExaMng3SHB6Y2lYdz09