ஆனி 08, 2050 / ஞாயிறு / 23.06.2019

மாலை 6.00

காணறி நூல் அரண்மனை டிசுகவரி புக் பேலசு 
6, மகாவீர் வளாகம்,முதல் தளம்
முனுசாமி சாலை.. நகர். சென்னை – 78.

புத்தக வெளியீடு – ஒரு கோப்பை சூரியன்

(காலவன் கவிதைகள்)