கார்த்திகை 16, 2049 / திசம்பர் 02, 2018

முற்பகல் 11.00

6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர்,

சென்னை 600 017

குவிகம் இல்லம்: அளவலாவல்

ஒளிப்படக்கலைஞர் எழுத்தாளர் ‘கிளிக்கு’  இரவி

திருவாட்டி இரவிச்சந்திரன்

தொடர்பிற்கு : 97910 69435, 89396 04745

 

இல்லம் அடைய