புரட்டாசி 26, 2050 ஞாயிறு 13.10.2019 மாலை 5.00

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,
24, தணிகாசலம் சாலை,
தியாகராயர்நகர், சென்னை
அளவளாவல் : எழுத்தாளர் உசா சுப்பிரமணியன்