ஐப்பசி 03, 2050 ஞாயிறு 20.10.2019

மாலை 5.00 மணி

குவிகம் இல்லம்

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை,

தியாகராயர்நகர், சென்னை

அளவளாவல் : கல்யாண மாலை பொறுப்பாளர்கள்

திரு மோகன்

திருமதி மீரா நாகராசன்