ஐப்பசி 17, 2050 ஞாயிறு 03.11.2019
மாலை 5.00 மணி

குவிகம் இல்லம்

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை,

தியாகராயர்நகர், சென்னை

அளவளாவல் :
பரிக்குசா, யவனிகா நாடகக் குழுக்களிலும் படைப்பு வட்டத்திலும் குறிப்பிடத்தகுந்த பங்காற்றி வரும்
திரு ஏ.பாசுகர்