தை 19, 2051 ஞாயிறு 02.02.2020
மாலை 5.00

குவிகம் இல்லம்,

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை

அளவளாவல்

முனைவர் தங்க செய்சக்தி வேல்
இதழியல் தொடர்பியல் துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்